DATASKYDDSPOLICY

Ver. 2018-05-16

Inledning

Denna information beskriver hur Bilomarin i Karlsborg AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i enlighet med den europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR).

Informationen gäller dig som;

• Är kund hos oss (när du ex. köpt bil, bokat verkstadstjänster)

• Besöker vår hemsida eller våra platser i sociala medier

• Deltar i marknadsaktiviteter eller kundundersökningar

• På annat sätt kommunicerar med oss ex. via chatt, online formulär

Din integritet är viktig för oss, därför är vi angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig blir lagrade och hanterade på ett säkert sätt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig som person, ex. namn, bild, personnummer, IP-adress, telefonnummer etc.

Vilka uppgifter hanterar vi och varför? 

Vi sparar personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-post samt i de fall det krävs även personnummer. Vid köp mot faktura eller delbetalning kan vi eller samarbetspartner göra en sedvanlig kreditupplysning.

Vi sparar dina personuppgifter när du exempelvis;

• Använder dig av våra formulär på vår hemsida för att kontakta oss

• När du bokar tid för/utför ett arbete på vår verkstad

• När du gör en bilaffär hos oss

Vi använder dina uppgifter för att;

• Kunna genomföra och hantera bokningar på vår verkstad

• Kunna registrera en bil du köper av oss

• Kunna teckna försäkring på en bil du köpt

• Kunna upprätta ett avbetalnings-/leasingkontrakt

• Kunna kontakta dig via ex. SMS, e-post eller telefon om din bil blir försenad, tilläggsarbeten tillkommer vid ex. en reparation av din bil

• Kalla in till garantikampanjer från vår generalagent

• Kalla in våra Däckhotellskunder inför däckbytardagar

• För att upptäcka och förhindra brott som ex. bedrägerier, penningtvätt etc.

• Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post och sms

• Ta fram statistik i syfte att förbättra våra tjänster

Rättslig grund för hantering av uppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i Rättslig förpliktelse (Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. bokföringsskyldighet), Avtal (behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra ett avtal, t.ex. när du gör ett bilköp hos oss) samt Berättigat intresse (där det kan motiveras att behandlingen av personuppgifter är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges berättigade intresse som väger tyngre än den registrerades integritetsintressen, t.ex. offerthantering).

Hur länge lagras uppgifterna? 

Vi lagrar dina uppgifter så länge som det krävs för att fullfölja våra åtaganden mot dig som kund eller så länge vi måste lagra dem enligt lag (ex. Bokföringslagen).

Vem får vi lämna ut uppgifterna till?

Bilomarin säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Personuppgifter kan lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter.

Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare;

• Leverantörer som t ex tillhandahåller IT-tjänster, ex. för backup av våra data

• Leverantörer som utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för Bilomarins räkning

• Försäkringsbolag i samband med hantering av skadeärenden

• Vår generalagent (Peugeot Sverige) ex. vid garantiärenden

• Din bank när du legitimerar dig med Bank-ID, betalar med kort eller Swish

• Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut

Mottagare som hanterar personuppgifter för Bilomarins räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din integritet är viktig för oss, därför har våra IT-system hög säkerhet i alla led och vi gör allt för att skydda din uppgifter på bästa sätt. Vi har rutiner och regler kring vår interna och externa datasäkerhet, ex. att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Skulle vi mot förmodan misstänka att ett dataintrång skett eller att några uppgifter riskerat att komma i orätta händer, rapporteras detta direkt till Datainspektionen enligt gällande regler. 

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ned i denna informationstext.

• Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas

• Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade

• Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna

• Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring– du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas

• Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Cookies

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och som hjälper oss att hålla reda på hur du använder vår hemsida. De spelar även en viktig roll när vi räknar unika besökare på hemsidan. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information. Bilomarin använder ytterligare cookies från tredje part för att kunna ta fram statistik i syfte att på så sätt förbättra våra kunders upplevelse av hemsidan. Vi använder även Googles annonscookies i syfte att återkoppla till de som har besökt bilomarin.se. Om du vill kan du stänga av cookiefunktionen i din webbläsare. Det gör du genom att gå in i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Observera att om du stänger av cookies kan det innebära att vissa delar av bilomarin.se inte längre fungerar som tänkt.

Kontaktuppgifter

Bilomarin i Karlsborg AB (org. nr. 556218-9554) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss skriftligen genom egenhändigt undertecknad begäran till;

Bilomarin i Karlsborg AB

Axtorpsvägen 51

546 72 Mölltorp

I brevet önskar vi att du uppger namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

Uppdateringar av denna informationstext

Denna informationstext kan komma att ändras. Vid eventuell uppdatering av texten kommer en ny version publiceras på vår webbplats: www.bilomarin.se