PEUGEOT ASSISTANS

Om du ringer PEUGEOT Assistance, hjälper vi dig med vägassistans/bärgning hemma och utomlands*, dygnet runt, hela veckan **.

Villkor PEUGEOT ASSISTANCE

PEUGEOT ASSISTANCE hjälper dig kostnadsfritt om du får stopp med din bil och inte kan köra den på grund av ett fel som täcks av PEUGEOTs nybilsgaranti. När det gäller fordon eller fel som inte omfattas av nybilsgarantin som t.ex. punktering, inlåsta eller borttappade nycklar, bränslestopp eller fel bränsle i tanken eller andra yttre händelser, hjälper PEUGEOT ASSISTANCE dig att komma i kontakt med en bärgare. En bärgare tar sig till platsen där du fått stopp med bilen för att avhjälpa felet så att du kan fortsätta att köra direkt. När du ringer får du reda på hur lång tid det tar för bärgaren att komma. Om bärgaren ger dig besked att han har utfört en provisorisk reparation så att du kan fortsätta färden, är det ditt ansvar att så snart som möjligt låta utföra en fullständig reparation. PEUGEOTs verkstadsnät står till ditt förfogande. I annat fall transporterar bärgaren din bil till närmaste PEUGEOT-verkstad.

PEUGEOT ASSISTANCE hjälper dig att fortsätta färden

PEUGEOT ASSISTANCE erbjuder en kostnadsfri lösning så att du kan fortsätta färden eller återvända till bostaden om du inte kan köra din bil på grund av ett fel som täcks av PEUGEOTs nybilsgaranti. Om du erbjuds en lånebil är denna högst av samma fordonsklass och har ingen specifik utrustning, beroende på vilka bilar som finns tillgängliga lokalt, under tiden det tar att reparera din bil. Du lämnar tillbaka lånebilen på samma ställe som du hämtade den. Du är förpliktad att följa villkoren som föreskrivs i låne- eller hyresavtalet. Det gäller i synnerhet lånebilens användning, dvs. kostnader för bränsle, vägtullar, eventuella tillägg eller försäkringssjälvrisker, samt alla kostnader för lånebilen som överskrider den maximalt medgivna.

Ambulanser, läkarbilar, taxi, hyrbilar, fordon avsedda för persontransport är undantagna från denna tjänst.
Peugeot och dess auktoriserade verkstäder har en skyldighet att vidta alla lämpliga åtgärder för att ombesörja att alla PEUGEOT ASSISTANCE tjänster uppfylls i den mån det är möjligt.

Om du befinner dig mer än 100 km från din bostad kan du få välja att fortsätta resan:

  • Med en lånebil enligt de villkor som anges ovan, eller
  • Att återvända till bostaden med tåg i första klass (eller flygplan i ekonomiklass, om tågresan tar mer än 8 timmar), inklusive transport mellan den auktoriserade verkstaden och tågstationen / flygplatsen. Du får kostnadsfritt en biljett för enkel resa med tåg för en person i första klass eller flygresa i ekonomiklass, för att hämta den reparerade bilen,
  • Övernattning på plats till en kostnad av högst 70 Euro, enligt gällande dagskurs inkl. moms per natt, per person och inklusive frukost i högst 3 nätter. Förmånen avser föraren och de övriga personer som färdas i bilen. Antalet personer får inte överstiga antalet platser i bilen, som anges på bilens registreringsbevis. Förbered samtalet genom att ta fram följande uppgifter innan du ringer:
  • Den plats där du fått stopp med din bil: ort, gata och gatunummer, väg och avstånd i km, landmärke,
  • Identifiera din bil: VIN eller chassinummer som framgår av registreringsbeviset (pos. E) eller nedtill på vindrutan (till vänster), bilens registreringsnummer,
  • Ditt mobiltelefonnummer så att bärgaren kan kontakta dig,
  • Antal passagerare i bilen.

Om olyckan är framme:

För hjälp i Sverige, kontakta alltid Peugeot Assistans på telefonnummer: 020-89 89 73
Befinner du dig i Europa ringer du: +46 771 106 605
SOS Alarm: 112
SOS International: +46 771 106 605
Vi finns tillhands för dig!